Elementy montażowe

Do stabilizacji w systemie ArtBrick przewidziano kołki mocujące z trzpienim metalowym. Spełniające normy ETA-07/0336 lub ETA-07/0221. W zależności od materiału z jakiego zbudowana jest ściana konstrukcyjna stosuje się dwa rodzaje kołków – wbijane lub wkręcane. Dobór odpowiednich kołków ze względu na rodzaj podłoża i grubość izolacji przedstawia poniższa tabela.
Grubość ocieplenia Rodzaj kołka typ Rodzaj podłoża Głębokość zakotwienia minim.
80 TFIX-8M-135 wbijany  beton,
cegła pełna,
cegła silikatowa,
kamień,
pustaki ceramiczne
25mm
100 TFIX-8M-155 wbijany
120 TFIX-8M-175 wbijany
150 TFIX-8M-195 wbijany
80 KI -10S-160 wkręcany Beton komórkowy(suporeks)
żużlobeton
60 mm
100 KI -10S-180 wkręcany
120 KI -10S-200 wkręcany
150 KI -10S-220 wkręcany
Niezbędna ilość kołków na m² jest uzależniona od konstrukcji budynku, jego wysokości oraz położenia geograficznego. Zaleca się każdorazowo skonsultować ją z konstruktorem lub wykonać pełny projekt mocowania elewacji. Przykładowe ilości kołków mocujących przedstawia tab. 2
Typ łącznika H < 8 m 8 m < H < 20 m
TFIX-8M 5 szt. 7-9 szt.
KI-10N 5  szt. 7-9  szt.